"ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก การตระหนักถึงการรักษ์โลก"

ที่พริม่า ไพน์ เราตั้งมั่นและตระหนักถึงการรักษ์โลก การรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการตั้งมั่นค้นคว้า ผลิตวัสดุที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สำหรับงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะผลิตโดยการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดเป็นปัญหาโลกร้อน อีกทั้งปัจจุบันวัสดุประเภทไม้ในประเทศของเรา ส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตมาจากป่าไม้ที่มีการบริหาร การจัดการที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการปลูกป่าทดแทนเมื่อมีการนำไม้ไปใช้งาน สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ประเทศของเรามีอากาศร้อนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยต่างๆ มากขึ้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการตัดไม้ ทำลายป่า แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับไม่ได้ตอบโจทย์ที่ต้องการอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการผลิตสิ่งของต่างๆเหล่านี้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าไม้ที่มาจากป่าไม้ที่มีการปลูกต้นไม้และมีการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีการนำไม้ไปใช้งาน จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพริม่า ไพน์ เรามีความแน่วแน่ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ

Vision เราจะผลิต จำหน่าย บริการ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสวยงาม ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทุกระดับการใช้งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดัง สโลแกน
"All pine solutions".

ด้วยการฝึกฝน เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านงานไม้สนมายาวนาน ทำให้พริม่าไพน์สามารถผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดจำหน่าย ไม้สนคุณภาพให้เหมาะกับงานแต่ละงาน อีกทั้งพริม่า ไพน์ได้อบรม เพิ่มทักษะ ในแก่พนักงานทั้งความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพริม่าไพน์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สนคุณภาพดีเกรดสวยที่เหมาะสำหรับใช้งานทั้งงานภายในอาคารและงานภายนอกอาคาร โดยได้รับการรับรองคุณภาพในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การปลูกป่าไม้ (FSC), กระบวนการผลิต (ISO9002), กระบวนการรักษาเนื้อไม้ (AS), กระบวนการขนส่งที่ได้ประสิทธิภาพ (LOGIS), การติดตามคุณภาพ (TRACK) และมีระบบบริการสัมพันธ์ลูกค้า (CSR)ขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ


News & Promotion

ไม้พื้นพริม่า สินค้าใหม่และโปรโมชั่น

MORE

AboutUs

พริม่าไพน์คือทุกคำตอบเรื่องไม้สนบริษัทพริม่าไพน์จำกัดดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สนคุณภาพ

MORE

ContactUs

ติดตามเราได้ที่ Click
ช่องทางการติดต่อเราได้รวดเร็วที่สุด
076521299 , 076263144
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอสุดพิเศษ
หรือจะแวะมาถามคำถามกันเลย