Technical Info

งานติดตั้งพื้นไม้ มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ประสบการณ์ของผู้ติดตั้งหรือการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ในการยึด การทำโครงสร้าง การเคลือบสี การดูแลรักษา และการตรวจสอบคุณภาพงาน

การออกแบบ

ผู้ติดตั้งไม้พื้น

 1. การออกแบบ สิ่งที่สำคัญในการออกแบบไม้พื้น คือ โครงสร้าง ที่มารองรับ จะต้องสามารถรับน้ำหนักที่ต้องการได้ เช่น 100-150 kgf/m2
 2. เลือกขนาดไม้คาน ตงไม้ ไม้พื้น โดยอาจใช้ตารางด้านล่างประกอบ ** ไม่แนะนำให้เลือกตงไม้เป็นวัสดุเหล็กเนื่องจากการยึดระหว่างสกูรกับตงเหล็ก สามารถหลุดจากกันได้เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง
 3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดยึด เช่น ใช้สกูร โบลต์ ตะปู สิ่งที่สำคัญคือ ขนาด ความยาว และชนิดวัสดุ จะต้องเหมาะสมกับขนาดแผ่นไม้ที่จะยึดและต้องสามารถป้องกันสนิมได้
 4. เลือกชนิดของสีทาไม้ที่ใช้งานภายนอกได้
 5. การออกแบบ จะต้องคำนึงถึง
  • ความสามารถในการระบายน้ำ เช่น การลาดเอียงของพื้นซีเมนต์ ช่องระบายน้ำ ช่องเซอร์วิส (ช่องเปิดสำหรับทำความสะอาดรูระบายน้ำ)
  • ระยะความสูงด้านล่างของไม้พื้น ควรมีระยะสูงมากพอ ประมาณ 10-15 เซนติเมตร สำหรับให้สามารถระบายอากาศ
  • การวางไม้ตง หรือโครง จะต้องไม่ขวางทางระบายน้ำ และไม่ควรถูกออกแบบให้วางแช่น้ำ

สิ่งที่ผู้ติดตั้งควรทราบในการติดตั้งไม้พื้น ได้แก่

 1. การระบายน้ำใต้พื้นไม้จะต้องไหลสะดวก

 2. ไม้ตงไม่ควรวางขวางทางน้ำไหลและไม่ควรให้แช่น้ำ

 3. อุปกรณ์ติดยึดระหว่างไม้โครงกับปูนซีเมนต์ หรือ กับไม้คาน ควรเลือกใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานภายนอกป้องกันสนิม

 4. ไม้คาน ไม้ตง ควรทาสีย้อมไม้ก่อนติดตั้งอย่างน้อย 2-3 รอบ ทุกด้าน

 5. ไม้คาน ไม้ตง ควรวางให้ถูกต้องตามระยะที่กำหนด
  ** กรณีพบว่าในแบบระบุเป็นตงเหล็ก ควรปรึกษากับทางสถาปนิก ให้เปลี่ยนเป็นตงไม้ เพื่อการติดยึดของสกูรหรือตะปูจะดีกว่า
  ** กรณีที่ตงเหล็กถูกติดตั้งไว้แล้ว ไม่ควรจะติดตั้งไม้พื้นกับตงเหล็กโดยตรง ควรใช้ตงไม้ที่ทาสีทุกด้านแล้วไปวางทาบกับตงเหล็กแล้วยึดด้วยโบล์ทกันสนิททุกๆ 60-80 เซนติเมตร จากนั้นจึงวางไม้พื้นและยึดตะปูหรือสกูรกันสนิม กับตงไม้แทน

 6. ไม้พื้นก่อนติดตั้งควรทำสีอย่างน้อย2รอบ ทุกด้านเมื่อมีการตัดไม้หรือเจาะไม้ ปลายไม้ที่ตัดควรทาสีหรือend sealer ปิดปลายไม้ทุกครั้ง
  **การทาปิดปลายไม้หรือรูเจาะเมื่อมีการเจาะหรือตัดไม้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทาปิดหัวไม้ Enseal

 7. อุปกรณ์ที่ใช้ยึดควรใช้วัสดุกันสนิม โดยเลือกขนาดให้ถูกต้องตามมาตรฐานไม่ควรเลือกวัสดุอลูมิเนียม

 8. ระยะห่างระหว่างแผ่นไม้พื้นควรวางห่างกันไม่น้อยกว่า 6มิลลิเมตรรอยต่อระหว่างแผ่นควรห่างอย่างน้อย 1-2 มิลลิเมตร

 9. ระยะตงไม้ 40 cmเมื่อเลือกใช้ไม้พื้นขนาด 90x22mm
  ระยะตงไม้ 50 cm เมื่อเลือกใช้ไม้พื้นขนาด 90x32 mm
  ระยะตงไม้ 50 cm เมื่อเลือกใช้ไม้พื้นขนาด145x28 mm

การทาน้ำยารักษาเนื้อไม้หรือสีย้อมไม้

การเคลือบสีไม้เพื่อป้องกันไม้จากความชื้นจากฝนและแสง UV จากแสงแดด ป้องกันการเปลี่ยนสีของไม้ โดยทั่วไปหากไม้ไม่ได้รับการทาสีเคลือบเมื่อไม้ถูกแสงแดดและฝน ไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม้จะค่อยๆเปลี่ยนสี โดยสีสุดท้ายของไม้จะเป็นสีเทาเงิน การเปลี่ยนสีของไม้จะขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ไม้ถูกติดตั้ง เช่น หากติดตั้งไม้ในบริเวณลานกว้างที่ไม่มีร่มเงาเลย ไม้จะถูกแสงแดดมากขึ้น ทำให้ไม้เปลี่ยนสีไว เมื่อเทียบกับพื้นที่ๆ อาจมีร่มเงาบ้าง การเคลือบสีเป็นการช่วยป้องกันผิวไม้จากแสง UV และป้องกันน้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และยังช่วยเรื่องการแตกของไม้เนื่องจากการขยายและหดตัวของไม้เพื่อให้การเคลือบสีได้ประสิทธิภาพและยึดอายุของสี ควรปฎิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี้หรือทำตามข้อแนะนำของบริษัทสี น้ำยารักษาเนื้อไม้หรือสีย้อมไม้ เป็นสิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษาไม้ให้สวยงามเหมือนตอนติดตั้งเสร็จ หรือมีสีตรงกับที่ออกแบบไว้ ในทางตรงกันข้ามหากเราเลือกสีหรือน้ำยารักษาเนื้อไม้ผิดประเภทมาใช้ อาจทำให้ความสวยงามลดลงเร็ว

ตารางด้านล่างเป็นตารางเปรียบเทียบการเลือกใช้สีย้อมพื้นไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้

น้ำยารักษาเนื้อไม้ (Protection Oil)

น้ำยารักษาเนื้อไม้ ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมัน โปร่งแสง สามารถซึมเข้าเนื้อไม้ได้ลึก ช่วยถนอมรักษาเนื้อไม้จากด้านนอกไปสู่ด้านใน ป้องกันน้ำซึมเข้าได้ระดับหนึ่ง และยอมให้น้ำระบายออกจากผิวไม้ได้ดี ลดการยึดหด การแตกของไม้ได้ แต่น้ำยารักษาเนื้อไม้ประเภทนี้ จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้งประมาณทุกๆ 3-5 เดือน ขึ้นกับพื้นที่ๆติดตั้งไม้พื้น สีไม้สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินได้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่มีสี การเลือกใช้อาจต้องเลือกน้ำมันหลักที่มีคุณภาพ เพราะจะทำให้ยึดอายุการใช้งานและมีสารป้องกันเชื้อรา เพราะอาจสามารถ

สีย้อมไม้พื้น (Deck stain)

สีย้อมไม้พื้นมี 2 ประเภท คือ สีสูตรน้ำมันและสีสูตรน้ำ สีย้อมพื้นไม้สูตรน้ำมัน เป็นสีย้อมไม้ที่มีมานานแล้ว มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำมันหลัก+กาว+เม็ดสี+สารเติมแต่ง จะเป็นลักษณะการสร้างฟิลม์เคลือบที่ผิวไม้ เนื้อไม้ภายในจะได้รับการปกป้องจากความชื้น แสงแดด ตราบเท่าที่ฟิลม์สียังมีคุณภาพดีอยู่ ส่วนสีย้อมไม้สูตรน้ำเป็นสีสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากสีสูตรน้ำมัน โดยใช้เทคนาโนเทคโนโลยี ฟิลม์สีจะมีความยืดหยุ่นได้ดี ทนกว่า 2-3 เท่า ไม่มีกลิ่นฉุน แห้งเร็วกว่า การเลือกสีย้อมพื้นไม้ควรศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตสีและการเคลือบสี ควรทำการเคลือบทุกด้านของแผ่นไม้ เพื่อให้อายุสียาวนานขึ้น

การบำรุงรักษาพื้นไม้

เช่นเดียวกับวัสดุชนิดอื่นๆ ไม้พื้นที่ใช้งานอาจพบเห็น ไม้ขยายตัว หดตัว รอยแตกที่ผิวไม้หรือสีไม้เปลี่ยนซึ่งสีสุดท้ายหากไม่ได้ทาสีเคลือบจะเป็นสีเทาเงิน (silver gray) ดังนั้นไม้พื้นก็ต้องการการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเมื่อใช้งานไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลาในการบำรุงรักษานอกจากขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานติดตั้งและยังมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อม พื้นที่ที่ติดตั้งและการใช้งาน

ดังนั้นการบำรุงรักษา พื้นไม้ที่ถูกต้อง ควรปฎิบัติดังต่อไปนี้

 • หมั่นทำความสะอาด โดยใช้ม็อบผ้าเช็คถูด้วยน้ำเปล่า หรือผสมกับน้ำยาเช็คพื้น เป็นประจำ
 • ควรใส่จุกยางรองขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ เพื่อป้องกันการลากถู ขูดขีด
 • เมื่อมีสีถลอก ควรรีบแก้ไข โดยการทาซ่อมสีบริเวณที่เสียหาย
 • การบำรุงรักษาสี
  • หากเป็นน้ำยารักษาเนื้อไม้ ควรทาพื้นไม้ทุกๆ 3-4 เดือน วิธีการคือทำความสะอาดไม้พื้นด้วยน้ำสะอาด ฉีดไล่ฝุ่น เศษผงที่ติดอยู่บนพื้นไม้ออกให้หมด หากไม่ได้บำรุงรักษาเป็นเวลานาน อาจใช้น้ำยาทำความสะอาดไม้(wood cleaner) ทำให้ไม้สะอาดก่อน แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 300 ขึ้นไปลบเสี้ยนไม้ที่ฟูขึ้นมาจนเรียบ แล้วเอาน้ำยารักษาเนื้อไม้ทาอย่างน้อย 2 รอบ
  • หากเป็นสีย้อมพื้นไม้ ควรซ่อมสีทุก ๆ 8 - 10เดือน โดยการทำควรใช้กระดาษทรายเบอร์ 280 ขึ้นไปขัดพื้นไม้เบาๆ ปัดฝุ่นทำความสะอาดเศษผง แล้วทาสีสูตรเดิม 1-2 รอบ หรือหากตรวจพบว่าฟิลม์สีเสียแล้ว ควรลอกหรือขัดสีเก่าในบริเวณที่เสียออกให้หมดก่อน ทำการทาสีใหม่อย่างน้อย 2-3 รอบหรือปรึกษาบริษัทจำหน่ายสีที่ใช้
เอกสารเผยแพร่ สามารถดาวน์โหลด ผ่านลิงก์ ด้านล่าง
 1. โปรชัวร์ผลิตภัณฑ์พริม่า ไพน์
 2. เอกสารแนะนำไม้พื้นพริม่า และการดูแลรักษา
 3. เอกสารแนะนำไม้ผนัง ไม้ฝ้า พริม่า
 4. เอกสารแนะนำการติดตั้งไม้พื้น(กรณีวางเหนือพื้นซีเมนต์)
 5. เอกสารแนะนำการติดตั้งไม้พื้น(กรณีวางเหนือพื้นดิน)
 6. เอกสารประกอบแนะนำวิธีการเคลือบสี
 7. เอกสารประกอบการทำความสะอาดพื้นไม้ (กรณีไม่ได้ทาสี)

News & Promotion

ไม้พื้นพริม่า สินค้าใหม่และโปรโมชั่น

MORE

AboutUs

พริม่าไพน์คือทุกคำตอบเรื่องไม้สนบริษัทพริม่าไพน์จำกัดดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สนคุณภาพ

MORE

ContactUs

ติดตามเราได้ที่ Click
ช่องทางการติดต่อเราได้รวดเร็วที่สุด
076521299 , 076263144
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอสุดพิเศษ
หรือจะแวะมาถามคำถามกันเลย