Sustainability

ผลิตภัณฑ์ไม้สน พริม่า ไพน์ เป็นวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง งานตบแต่งที่ตะหนักในด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กระบวนการ

ป่าไม้ที่ได้รับการรับรองจาก  FSC ช่วยดูดซับ ก๊าซ CO² ได้ ประมาณ 700  ล้านต้น/หน่วยพื่นที่ปลูก

โรงงานที่ทำการแปรรูป ใส่ใจในคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การขนส่งที่เน้น ด้านประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน โดยพัฒนาระบบลอจิสติกส์

เก็บรักษาสินค้า ไว้ภายใต้อาคาร

ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนให้แก่โลกเรา

ผลิตภัณฑ์ไม้ พริม่า ไพน์ เป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง ที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่บรรยากาศน้อยกว่าวัสดุอื่นๆ ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนให้แก่โลกเรา ถึงแม้จะถูกแปรรูปเป็นไม้แปรรูปแล้วก็ตาม คาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังถูกเก็บไว้

ปัญหาโลกร้อน เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก คอนกรีต หรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ก๊าซ CO2 นี้จะไปทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น

มีต้นไม้เพียงอย่างเดียว ที่คอยดูดซับ CO2เก็บไว้และปล่อยก๊าซออกซิเจนให้แก่เรา ก๊าซ CO2นี้จะถูกเก็บในเนื้อไม้ตลอดไป ไม่ว่าต้นไม้จะยังมีชีวิตหรือถูกตัดมาใช้ ดังนั้นการใช้วัสดุไม้จากป่าปลูกที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ดี

News & Promotion

ไม้พื้นพริม่า สินค้าใหม่และโปรโมชั่น

MORE

AboutUs

พริม่าไพน์คือทุกคำตอบเรื่องไม้สนบริษัทพริม่าไพน์จำกัดดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สนคุณภาพ

MORE

ContactUs

ติดตามเราได้ที่ Click
ช่องทางการติดต่อเราได้รวดเร็วที่สุด
076521299 , 076263144
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอสุดพิเศษ
หรือจะแวะมาถามคำถามกันเลย